Seguiment especialitzat tant per a pèrdues de pes com per a dietes específiques per a esportistes, infants en etapa de creixement i situacions especials (embaràs, estrès, exàmens i malalties).