GINKGO LLORET

Al Centre Mèdic Ginkgo Lloret som conscients de l’espectacular desenvolupament dels darrers anys de la medicina convencional, especialment en cirurgia i en els tractaments de malalties agudes, però no ha progressat prou enfront a les malalties cròniques i degeneratives, sovint amb dèficits de relació entre metge i pacient, desembocant en una medicina a vegades deshumanitzada.

Volem integrar el coneixement científic del metge actual amb l’alimentació, la homeopatia, l’exercici i les teràpies mil·lenàries d’acupuntura i moxibustió i també amb tècniques modernes d’homeosiniatria i medicina biorreguladora.

Totes les teràpies són realitzades per un metge llicenciat a la Universitat de Barcelona i homologat per aplicar-les pel Col·legi de Metges de Girona, que en garanteix la seguretat i la necessària aplicació per professionals de la salut. Personal mèdic qualificat.